Apabila kamu berkata, ” Aku Cinta Padamu”, maka tunaikanlah