Ketika keluar dating, siapa yang patut buat keputusan?